Contact us

Zhejiang Industry Polytechnic College

No.151 Qutun Road, Shaoxing,Zhejiang, China

Tel: 0575-81505958

Fax: 0575-88009008

Email: FAO@zjipc.com